Fondutbud & kurser

Fondfakta

Neuberger Berman Emerging Market Hard Currency

Placeringsinriktning


Neuberger Berman EM Debt Hard Currency är en ränteportfölj som investerar i statspapper och företagsobligationer i tillväxtmarknader som är utgivna i USD, EUR, JPY, CHF och GBP. Fonden är en sk. Hard Currency-fond vilket gör att fonden inte tar någon valutarisk mot tillväxtmarknadsvalutor.
[?]

Om fonden

Fondföretag Neuberger Berman Asset Management Ireland ltd
Förvaltare Rob Drijkoningen
Ingår i PPM Nej
PPM fondnummer -
PPM-avgift -
Kategori Ränte - övriga obligationer
Start 2015-11-05
Basvaluta SEK
Senaste NAV kurs 115,21 SEK
Senast uppdaterad 2021-11-30
ISIN IE00BYSW3F11
Förvaltningsavgift [?] 1,40%
Resultatbaserad avgift 0,00%
Köpavgift [?] 0,00%
Säljavgift [?] 0,00%
Stopptid [?]
Likviddag köp [?]
Likviddag sälj [?]
Minsta engångsinsättning [?] 100 SEK
Minsta månadsinsättning [?] 100 SEK
Jämförelseindex JPM EMBI Global Diversified TR USD
Morningstar rating

Utveckling (%)

1 dag -0,03
1 vecka -0,97
1 månad -3,69
3 månader -6,01
1 år -4,31
3 år 8,60
5 år 9,07
10 år -
15 år -
Sedan årsskiftet -6,16
Sedan start 15

Största innehaven

Namn Innehav %
5 Year Treasury Note Future Dec 21 4,9
Ultra US Treasury Bond Future Dec 21 4,5
2 Year Treasury Note Future Dec 21 2,4
Southern Gas Corridor 2,2
Mexico (United Mexican States) 1,6
Colombia (Republic of) 1,4
Indonesia (Republic of) 1,3
Qatar (State of) 1,3
Oman (Sultanate Of) 1,3
Ukraine (Republic of) 1,3

Kursutveckling (%)

Neuberger Berman Emerging Market Hard Currency

Tillgångsfördelning

2021-08-31 Tillgångsfördelning [?]
Namn Innehav %
Obligation (> 3 mån) 95,9
Kassa (< 3 mån) 4,0
Övrigt 0,1
Aktier -
Totalt är 100,0% av portföljens innehav analyserat.
Sparande i fonder innebär alltid en risk. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta beloppet. Läs mer om risk i fonder. Informationen baseras på uppgifter från Morningstar. Länsförsäkringar reserverar sig för eventuella fel i informationen. Varken Morningstar eller Länsförsäkringar ansvarar för skada, vare sig direkt eller indirekt på grund av eventuella brister eller fel i informationen. Användare får inte förlita sig på informationen utan att ha gjort vederbörliga kontroller. Vid omräkning av fondkurserna till svensk valuta används olika valutakurser av olika aktörer vilket innebär att marginella avvikelser kan förekomma vid en jämförelse. Vid jämförelser och portföljanalyser av fonder är det möjligt att välja och analysera fonder från olika utbud vilket kan medföra att du inte kan genomföra köp eller fondbyte av alla fonder som inkluderats.