Fondutbud & kurser

Fondfakta

PIMCO Global Investment Grade

Placeringsinriktning


Fonden en global företagsobligationsfond som har stor flexibilitet att fördela tillgångarna mellan länder och ratingnivåer vilket gör att du inte behöver byta fond när marknadsläget förändras. En global kreditfond kan fungera som en hörnsten i ett bredare fondsparande och är extra intressant i ett lågränteklimat.
[?]

Om fonden

Fondföretag PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Förvaltare Mark Kiesel
Ingår i PPM Nej
PPM fondnummer -
PPM-avgift -
Kategori Ränte - övriga obligationer
Start 2012-12-13
Basvaluta SEK
Senaste NAV kurs 12,29 SEK
Senast uppdaterad 2021-11-30
ISIN IE00B8HPJ955
Förvaltningsavgift [?] 0,49%
Resultatbaserad avgift 0,00%
Köpavgift [?] 0,00%
Säljavgift [?] 0,00%
Stopptid [?]
Likviddag köp [?]
Likviddag sälj [?]
Minsta engångsinsättning [?] 100 SEK
Minsta månadsinsättning [?] 100 SEK
Jämförelseindex Bloomberg Gbl Agg Credit TR Hdg USD
Morningstar rating

Utveckling (%)

1 dag 0,24
1 vecka 0,66
1 månad 0,24
3 månader -2,38
1 år -1,60
3 år 10,92
5 år 10,72
10 år -
15 år -
Sedan årsskiftet -2,31
Sedan start 23

Största innehaven

Namn Innehav %
Euro Bund Future Dec 21 7,6
CDX ITRAXX MAIN35 5Y ICE 5,8
CDX ITRAXX MAIN34 5Y ICE 5,6
Euro Schatz Future Dec 21 3,6
ZCS BRL 6.78875 06/09/21-01/02/23 CME Receive 3,4
PIMCO US Dollar S/T Fl NAV Z USD Inc 2,0
Ultra 10 Year US Treasury Note Future Dec 21 1,8
CDX ITRAXX MAIN36 5Y ICE 1,8
United States Treasury Bonds 1.875% 1,7
10 Year Treasury Note Future Dec 21 1,4

Kursutveckling (%)

PIMCO Global Investment Grade

Tillgångsfördelning

2021-09-30 Tillgångsfördelning [?]
Namn Innehav %
Obligation (> 3 mån) 136,0
Övrigt 7,4
Aktier 0,0
Kassa (< 3 mån) -43,4
Totalt är 100,0% av portföljens innehav analyserat.
Sparande i fonder innebär alltid en risk. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta beloppet. Läs mer om risk i fonder. Informationen baseras på uppgifter från Morningstar. Länsförsäkringar reserverar sig för eventuella fel i informationen. Varken Morningstar eller Länsförsäkringar ansvarar för skada, vare sig direkt eller indirekt på grund av eventuella brister eller fel i informationen. Användare får inte förlita sig på informationen utan att ha gjort vederbörliga kontroller. Vid omräkning av fondkurserna till svensk valuta används olika valutakurser av olika aktörer vilket innebär att marginella avvikelser kan förekomma vid en jämförelse. Vid jämförelser och portföljanalyser av fonder är det möjligt att välja och analysera fonder från olika utbud vilket kan medföra att du inte kan genomföra köp eller fondbyte av alla fonder som inkluderats.