Fondutbud & kurser

Fondfakta

Länsförsäkringar Kort Räntefond

Placeringsinriktning


Fonden är en aktivt förvaltad räntefond som placerar främst i svenska ränterelaterade överlåtbara värdepapper och i penningmarknadsinstrument så att fondens placeringar når en genomsnittlig duration på högst ett år.

För vem passar fonden


Fonden passar för den som vill ha relativt låg risk eller sparande på kort sikt. Fonden kan utgöra en del av en placeringsportfölj för att sänka risknivån. Den kan även fungera som en tillfällig placering i tider när bättre marknadsförutsättningar avvaktas.

Framtida strategi


Om du vill ha information om förvaltarens framtida strategi för fonden, klicka på Fondrapport nedan.

Ansvarsfulla investeringar


Fonden investerar efter principer för ansvarsfulla investeringar och följer fondbolagets ägarpolicy. Det innebär att det kontinuerligt kontrolleras om fonderna har investerat i bolag som bryter mot internationella konventioner. Läs mer om hållbara investeringar här.
[?]

Om fonden

Fondföretag Länsförsäkringar Fondförvaltning AB
Förvaltare Andreas Wiklund,
Länsförsäkringar Fondförvaltning
Ingår i PPM Ja
PPM fondnummer 420646
PPM-avgift -
Kategori Ränte - SEK kort löptid
Start 1989-11-01
Basvaluta SEK
Senaste NAV kurs 103,44 SEK
Senast uppdaterad 2022-05-13
ISIN SE0000837247
Förvaltningsavgift [?] 0,20%
Resultatbaserad avgift 0,00%
Köpavgift [?] 0,00%
Säljavgift [?] 0,00%
Stopptid [?] kl 15.00 på bankdagen
Likviddag köp [?] normalt samma bankdag
Likviddag sälj [?] normalt bankdagen efter
Minsta engångsinsättning [?] 100 SEK
Minsta månadsinsättning [?] 100 SEK
Jämförelseindex Handelsbanken Sweden All T-Bill NR SEK
Morningstar rating

Utveckling (%)

1 dag 0,00
1 vecka -0,10
1 månad -0,46
3 månader -1,01
1 år -1,20
3 år -0,56
5 år -1,11
10 år 1,58
15 år 15,25
Sedan årsskiftet -1,24
Sedan start -

Största innehaven

Namn Innehav %
Swedbank Mortgage AB (publ) 0.98% 3,1
Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) 1% 2,8
Landshypotek Bank AB (publ) 1.026% 2,5
Stadshypotek Ab (Publ) 1.5% 2,4
Stadshypotek Ab (Publ) 1.5% 2,4
Nordea Hypotek AB 1% 2,3
Lansforsakringar Hypotek AB 1.25% 2,1
Landshypotek Bank AB (publ) 1.026% 2,1
Skandiabanken AB 0.698% 2,0
Borgo AB 0.424% 1,8

Kursutveckling (%)

Länsförsäkringar Kort Räntefond

Tillgångsfördelning

2022-04-30 Tillgångsfördelning [?]
Namn Innehav %
Obligation (> 3 mån) 86,4
Kassa (< 3 mån) 13,6
Aktier -
Övrigt 0,0
Totalt är 100,0% av portföljens innehav analyserat.
Sparande i fonder innebär alltid en risk. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta beloppet. Läs mer om risk i fonder. Informationen baseras på uppgifter från Morningstar. Länsförsäkringar reserverar sig för eventuella fel i informationen. Varken Morningstar eller Länsförsäkringar ansvarar för skada, vare sig direkt eller indirekt på grund av eventuella brister eller fel i informationen. Användare får inte förlita sig på informationen utan att ha gjort vederbörliga kontroller. Vid omräkning av fondkurserna till svensk valuta används olika valutakurser av olika aktörer vilket innebär att marginella avvikelser kan förekomma vid en jämförelse. Vid jämförelser och portföljanalyser av fonder är det möjligt att välja och analysera fonder från olika utbud vilket kan medföra att du inte kan genomföra köp eller fondbyte av alla fonder som inkluderats.