Fondutbud & kurser

Fondfakta

Wellington Global Quality Growth

Placeringsinriktning


Fonden strävar efter långsiktig totalavkastning. Fonden förvaltas aktivt mot MSCI All Country World Index och investerar främst i företag globalt som väljs med en balans mellan tillväxt-, värderings-, kapitalavkastnings- och kvalitetskriterier. Fonden kommer att vara obunden inom sektorer, branscher och länder globalt,inklusive tillväxtmarknader.Fonden investerar i aktier och andra värdepapper med aktieliknande egenskaper, som depåbevis.

Inga köp- eller säljavgifter tillkommer hos Länsförsäkringar. Avgifter och insättningsnivåer etc kan variera beroende på hur eller i vilken produkt du köper fonden hos Länsförsäkringar. Informationen i faktablad kan i vissa fall avvika mot nivåerna hos Länsförsäkringar.
[?]

Om fonden

Fondföretag Wellington Luxembourg S.à r.l.
Förvaltare John Boselli
Ingår i PPM Nej
PPM fondnummer -
PPM-avgift -
Kategori Global, tillväxtbolag
Start 2014-08-05
Basvaluta USD
Senaste NAV kurs 244,16 SEK
Senast uppdaterad 2023-12-04
ISIN LU1084869962
Förvaltningsavgift [?] 0,75%
Resultatbaserad avgift 0,00%
Köpavgift [?] 0,00%
Säljavgift [?] 0,00%
Stopptid [?]
Likviddag köp [?]
Likviddag sälj [?]
Minsta engångsinsättning [?] 100 SEK
Minsta månadsinsättning [?] 100 SEK
Jämförelseindex MSCI ACWI NR USD
Morningstar rating

Utveckling (%)

1 dag -0,49
1 vecka 0,24
1 månad 0,60
3 månader -2,74
1 år 11,19
3 år 26,54
5 år 72,65
10 år -
15 år -
Sedan årsskiftet 16,01
Sedan start 254

Största innehaven

Namn Innehav %
Microsoft Corp 5,3
Alphabet Inc Class C 4,0
Amazon.com Inc 3,9
Meta Platforms Inc Class A 3,1
UnitedHealth Group Inc 2,5
Fed Funds - 25bps 4.8200% 2,4
McKesson Corp 2,2
Jabil Inc 2,1
Visa Inc Class A 2,0
Salesforce Inc 1,9

Årlig avkastning

Insatt kapital
Wellington Global Quality Growth

Innehav per region

2023-10-31 Geografisk fördelning
Namn Innehav %
Nordamerika 72,7
Västeuropa exkl Sverige 18,8
Asien exkl Japan 7,4
Sverige 1,1
Totalt är 95,9% av portföljens innehav analyserat.

Innehav per land

2023-10-31 Geografisk fördelning
Namn Innehav %
Usa 72,7
Frankrike 6,5
Storbritannien 5,8
Övrigt 15,0
Totalt är 95,9% av portföljens innehav analyserat.

Nedbrytningen baseras endast på aktierna i portföljen.

Innehav per bransch

2023-10-31 Branschfördelning
Namn Innehav %
Teknik 23,2
Finans 20,4
Sjukvård 16,9
Kommunikation 13,3
Industri 11,3
Konsument, cyklisk 9,6
Konsument, stabil 2,6
Energi 1,5
Fastigheter 1,1
Totalt är 94,9% av portföljens innehav analyserat.
Sparande i fonder innebär alltid en risk. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta beloppet. Läs mer om risk i fonder. Informationen baseras på uppgifter från Morningstar. Länsförsäkringar reserverar sig för eventuella fel i informationen. Varken Morningstar eller Länsförsäkringar ansvarar för skada, vare sig direkt eller indirekt på grund av eventuella brister eller fel i informationen. Användare får inte förlita sig på informationen utan att ha gjort vederbörliga kontroller. Vid omräkning av fondkurserna till svensk valuta används olika valutakurser av olika aktörer vilket innebär att marginella avvikelser kan förekomma vid en jämförelse. Vid jämförelser och portföljanalyser av fonder är det möjligt att välja och analysera fonder från olika utbud vilket kan medföra att du inte kan genomföra köp eller fondbyte av alla fonder som inkluderats.