Fondutbud & kurser

Fondfakta

Wellington Global Quality Growth

Hur fungerar hållbarhetsbetyget?

Morningstars Hållbarhetsbetyg bygger på ett samarbete med företaget Sustainalytics som analyserar bolags hållbarhetsarbete utifrån miljö, sociala frågor och bolagsstyrning. Vilka delar av hållbarhetsarbetet som är viktigast i analysen varierar mellan olika sektorer. En hållbarhetsintresserad sparare bör följa både fondens hållbarhetsvärde och fondens hållbarhetsbetyg.

Först beräknas ett Hållbarhetsvärde mellan 1 och 100 för fonden. Hållbarhetsvärdet är ett absolut betyg och bygger på hållbarhetsbetyg från Sustainalytics på de bolag som respektive fond investerar i. Hållbarhetsvärdet visar hur bra hållbarhetsarbete bolagen i fonden har jämfört med alla andra fonder. Ett värde över 50 betyder att innehaven i snitt är bättre än genomsnittet i respektive bransch.

För att få fram fondens Hållbarhetsbetyg, globerna, jämförs ett historiskt snitt för hållbarhetsvärdet under de senaste tolv månaderna, med alla andra fonder inom samma globala fondkategori hos Morningstar och fonderna delas in i fem grupper enligt samma normalfördelning som vid vanlig Morningstar Rating. De 10 procent som har högst Hållbarhetsvärde får det högsta Hållbarhetsbetyget 5 jordglobar. Hållbarhetsbetyget är därmed relativt och visar hur bra hållbarhetsarbete bolagen i fonden har jämfört med andra fonder i samma kategori.

% rank i kategorin visar fondens relativa placering gentemot andra fonder inom samma globala Morningstarkategori bland de fonder som har erhållit ett Hållbarhetsvärde. Exempel: en % rank i kategorin på 10 innebär att fonden tillhör de 10 procent fonder med högst hållbarhetsvärde. Ju lägre siffra desto bättre har fonden placerat sig jämfört med andra fonder i samma kategori.

Sparande i fonder innebär alltid en risk. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta beloppet. Läs mer om risk i fonder. Informationen baseras på uppgifter från Morningstar. Länsförsäkringar reserverar sig för eventuella fel i informationen. Varken Morningstar eller Länsförsäkringar ansvarar för skada, vare sig direkt eller indirekt på grund av eventuella brister eller fel i informationen. Användare får inte förlita sig på informationen utan att ha gjort vederbörliga kontroller. Vid omräkning av fondkurserna till svensk valuta används olika valutakurser av olika aktörer vilket innebär att marginella avvikelser kan förekomma vid en jämförelse. Vid jämförelser och portföljanalyser av fonder är det möjligt att välja och analysera fonder från olika utbud vilket kan medföra att du inte kan genomföra köp eller fondbyte av alla fonder som inkluderats.