Fondutbud & kurser

Fondfakta

Robeco BP Global Premium

Risk & nyckeltal

Riskmått/Nyckeltal
Fondens risk [?]
Standardavvikelse 3 år % [?] 12,9%
Standardavvikelse 5 år % [?] 15,9%
Sharpe Ratio 3 år [?] 1,2
Aktiv Risk 3 år %1 [?] 4,7%
Informationskvot 3 år [?] 0,1
Beta 3 år [?] 1,1
Alfa 3 år [?] 0,2
1 Calculation benchmark: Morningstar Gbl Val TME NR USD
Sparande i fonder innebär alltid en risk. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta beloppet. Läs mer om risk i fonder. Informationen baseras på uppgifter från Morningstar. Länsförsäkringar reserverar sig för eventuella fel i informationen. Varken Morningstar eller Länsförsäkringar ansvarar för skada, vare sig direkt eller indirekt på grund av eventuella brister eller fel i informationen. Användare får inte förlita sig på informationen utan att ha gjort vederbörliga kontroller. Vid omräkning av fondkurserna till svensk valuta används olika valutakurser av olika aktörer vilket innebär att marginella avvikelser kan förekomma vid en jämförelse. Vid jämförelser och portföljanalyser av fonder är det möjligt att välja och analysera fonder från olika utbud vilket kan medföra att du inte kan genomföra köp eller fondbyte av alla fonder som inkluderats.