Fondutbud & kurser

Fondfakta

Länsförsäkringar Sverige Vision B

Tillgångsfördelning

2023-10-31 Tillgångsfördelning [?]
Namn Innehav %
Aktier 91,8
Kassa (< 3 mån) 8,2
Övrigt 0,0
Totalt är 100,0% av portföljens innehav analyserat.

Branschfördelning

2023-10-31 Branschfördelning
Namn Innehav %
Industri 33,2
Finans 27,7
Teknik 11,4
Sjukvård 7,7
Kommunikation 5,9
Konsument, stabil 5,5
Råvaror 3,8
Fastigheter 3,2
Konsument, cyklisk 1,5
Totalt är 91,8% av portföljens innehav analyserat.

Style Box

2023-10-31 Style Box™ [?]
Stora mix 26,6%
Stora tillväxt 26,4%
Stora värde 21,8%
Medelstora mix 14,4%
Medelstora värde 4,9%
Medelstora tillväxt 3,2%
Små värde 1,3%
Små mix 0,8%
Små tillväxt 0,7%
Nedbrytningen baseras endast på aktierna i portföljen.

Innehav per region

2023-10-31 Geografisk fördelning
Namn Innehav %
Sverige 86,6
Västeuropa exkl Sverige 13,4
Totalt är 91,8% av portföljens innehav analyserat.

Innehav per land

2023-10-31 Geografisk fördelning
Namn Innehav %
Sverige 86,6
Finland 6,4
Storbritannien 5,5
Övrigt 1,6
Totalt är 91,8% av portföljens innehav analyserat.

Nedbrytningen baseras endast på aktierna i portföljen.

Tio största innehav

2023-10-31 10 största innehaven
Namn Bransch (aktier) Löptid (räntor) Land %
Investor AB Class B
- 7,1
Volvo AB Class B
- 5,8
Hexagon AB Class B
- 5,2
AstraZeneca PLC
- 5,0
Skandinaviska Enskilda Banken AB Class A
- 4,8
Essity AB Class B
- 4,5
Swedbank AB Class A
- 4,3
Sandvik AB
- 4,3
Assa Abloy AB Class B
- 4,1
Nordea Bank Abp
- 4,0
Totalt antal innehav: 41
Sparande i fonder innebär alltid en risk. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta beloppet. Läs mer om risk i fonder. Informationen baseras på uppgifter från Morningstar. Länsförsäkringar reserverar sig för eventuella fel i informationen. Varken Morningstar eller Länsförsäkringar ansvarar för skada, vare sig direkt eller indirekt på grund av eventuella brister eller fel i informationen. Användare får inte förlita sig på informationen utan att ha gjort vederbörliga kontroller. Vid omräkning av fondkurserna till svensk valuta används olika valutakurser av olika aktörer vilket innebär att marginella avvikelser kan förekomma vid en jämförelse. Vid jämförelser och portföljanalyser av fonder är det möjligt att välja och analysera fonder från olika utbud vilket kan medföra att du inte kan genomföra köp eller fondbyte av alla fonder som inkluderats.