Fondutbud & kurser

Fondfakta

Wellington Global Quality Growth

Tillgångsfördelning

2023-07-31 Tillgångsfördelning [?]
Namn Innehav %
Aktier 98,0
Kassa (< 3 mån) 2,0
Övrigt 0,0
Totalt är 100,0% av portföljens innehav analyserat.

Branschfördelning

2023-07-31 Branschfördelning
Namn Innehav %
Teknik 26,2
Finans 18,7
Sjukvård 14,2
Industri 13,8
Kommunikation 12,0
Konsument, cyklisk 9,6
Fastigheter 1,8
Energi 1,5
Konsument, stabil 1,2
Allmännyttigt 0,9
Totalt är 95,5% av portföljens innehav analyserat.

Style Box

2023-07-31 Style Box™ [?]
Stora tillväxt 45,4%
Stora mix 24,5%
Medelstora mix 10,0%
Medelstora tillväxt 7,5%
Medelstora värde 6,8%
Stora värde 5,0%
Små tillväxt 0,8%
Små värde -
Små mix -
Nedbrytningen baseras endast på aktierna i portföljen.

Innehav per region

2023-07-31 Geografisk fördelning
Namn Innehav %
Nordamerika 69,8
Västeuropa exkl Sverige 20,7
Asien exkl Japan 7,8
Sverige 1,7
Totalt är 96,6% av portföljens innehav analyserat.

Innehav per land

2023-07-31 Geografisk fördelning
Namn Innehav %
Usa 69,8
Frankrike 6,1
Storbritannien 5,6
Övrigt 18,5
Totalt är 96,6% av portföljens innehav analyserat.

Nedbrytningen baseras endast på aktierna i portföljen.

Tio största innehav

2023-07-31 10 största innehaven
Namn Bransch (aktier) Löptid (räntor) Land %
Microsoft Corp
- 4,1
Alphabet Inc Class C
- 4,0
Amazon.com Inc
- 3,4
Meta Platforms Inc Class A
- 2,9
Fed Funds - 25bps 4.8200% - 2,2
Jabil Inc
- 2,1
Uber Technologies Inc
- 2,1
UnitedHealth Group Inc
- 2,0
NVIDIA Corp
- 2,0
Salesforce Inc
- 2,0
Totalt antal innehav: 79
Sparande i fonder innebär alltid en risk. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta beloppet. Läs mer om risk i fonder. Informationen baseras på uppgifter från Morningstar. Länsförsäkringar reserverar sig för eventuella fel i informationen. Varken Morningstar eller Länsförsäkringar ansvarar för skada, vare sig direkt eller indirekt på grund av eventuella brister eller fel i informationen. Användare får inte förlita sig på informationen utan att ha gjort vederbörliga kontroller. Vid omräkning av fondkurserna till svensk valuta används olika valutakurser av olika aktörer vilket innebär att marginella avvikelser kan förekomma vid en jämförelse. Vid jämförelser och portföljanalyser av fonder är det möjligt att välja och analysera fonder från olika utbud vilket kan medföra att du inte kan genomföra köp eller fondbyte av alla fonder som inkluderats.