Fondutbud & kurser

Fondfakta

Robeco BP Global Premium

Tillgångsfördelning

2023-10-31 Tillgångsfördelning [?]
Namn Innehav %
Aktier 98,4
Kassa (< 3 mån) 1,6
Övrigt 0,0
Totalt är 100,0% av portföljens innehav analyserat.

Branschfördelning

2023-10-31 Branschfördelning
Namn Innehav %
Finans 23,3
Industri 16,2
Teknik 12,2
Sjukvård 11,5
Energi 10,0
Konsument, stabil 8,8
Konsument, cyklisk 6,5
Råvaror 5,6
Kommunikation 2,8
Allmännyttigt 2,6
Fastigheter 0,4
Totalt är 98,2% av portföljens innehav analyserat.

Style Box

2023-10-31 Style Box™ [?]
Stora värde 32,6%
Stora mix 26,8%
Medelstora mix 15,0%
Medelstora värde 11,7%
Medelstora tillväxt 6,6%
Stora tillväxt 5,4%
Små mix 0,9%
Små värde 0,5%
Små tillväxt 0,5%
Nedbrytningen baseras endast på aktierna i portföljen.

Innehav per region

2023-10-31 Geografisk fördelning
Namn Innehav %
Västeuropa exkl Sverige 50,3
Nordamerika 36,3
Japan 8,7
Asien exkl Japan 3,2
Sverige 1,6
Östeuropa 0,0
Totalt är 98,2% av portföljens innehav analyserat.

Innehav per land

2023-10-31 Geografisk fördelning
Namn Innehav %
Usa 35,5
Storbritannien 15,6
Frankrike 10,1
Japan 8,7
Tyskland 7,9
Nederländerna 6,6
Övrigt 15,7
Totalt är 98,2% av portföljens innehav analyserat.

Nedbrytningen baseras endast på aktierna i portföljen.

Tio största innehav

2023-10-31 10 största innehaven
Namn Bransch (aktier) Löptid (räntor) Land %
TotalEnergies SE
- 2,5
Shell PLC
- 2,5
BP PLC
- 2,0
CRH PLC
- 1,9
Chubb Ltd
- 1,8
RenaissanceRe Holdings Ltd
- 1,8
Siemens AG
- 1,7
Everest Group Ltd
- 1,7
JPMorgan Chase & Co
- 1,6
Rheinmetall AG
- 1,5
Totalt antal innehav: 160
Sparande i fonder innebär alltid en risk. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta beloppet. Läs mer om risk i fonder. Informationen baseras på uppgifter från Morningstar. Länsförsäkringar reserverar sig för eventuella fel i informationen. Varken Morningstar eller Länsförsäkringar ansvarar för skada, vare sig direkt eller indirekt på grund av eventuella brister eller fel i informationen. Användare får inte förlita sig på informationen utan att ha gjort vederbörliga kontroller. Vid omräkning av fondkurserna till svensk valuta används olika valutakurser av olika aktörer vilket innebär att marginella avvikelser kan förekomma vid en jämförelse. Vid jämförelser och portföljanalyser av fonder är det möjligt att välja och analysera fonder från olika utbud vilket kan medföra att du inte kan genomföra köp eller fondbyte av alla fonder som inkluderats.