Fondutbud & kurser

Fondfakta

RobecoSAM Global SDG Credits

Tillgångsfördelning

2022-04-30 Tillgångsfördelning [?]
Namn Innehav %
Obligation (> 3 mån) 66,9
Kassa (< 3 mån) 21,9
Övrigt 11,2
Totalt är 100,0% av portföljens innehav analyserat.

Tio största innehav

2022-04-30 10 största innehaven
Namn Bransch (aktier) Löptid (räntor) Land %
Swap/12/13/2026/P:EUR/EURIBOR/6M /R:EUR -0.11050 Pay 2026-12-13 13,2
Swap/11/22/2026/P:EUR/EURIBOR/6M /R:EUR -0.10650 Receive 2026-11-22 10,8
US Treasury Bond Future June 22 2022-06-21 9,6
5 Year Treasury Note Future June 22 2022-06-30 5,6
2 Year Treasury Note Future June 22 2022-06-30 3,8
Ultra US Treasury Bond Future June 22 2022-06-21 3,5
Euro Schatz Future June 22 2022-06-08 1,9
Swap/11/15/2026/P:CAD/BA/3M /R:CAD 1.90000 Receive 2026-11-15 1,6
Ultra 10 Year US Treasury Note Future June 22 2022-06-21 1,5
TSMC Global Ltd. 2.25% 2031-04-23 1,3
Totalt antal innehav: 409
Sparande i fonder innebär alltid en risk. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta beloppet. Läs mer om risk i fonder. Informationen baseras på uppgifter från Morningstar. Länsförsäkringar reserverar sig för eventuella fel i informationen. Varken Morningstar eller Länsförsäkringar ansvarar för skada, vare sig direkt eller indirekt på grund av eventuella brister eller fel i informationen. Användare får inte förlita sig på informationen utan att ha gjort vederbörliga kontroller. Vid omräkning av fondkurserna till svensk valuta används olika valutakurser av olika aktörer vilket innebär att marginella avvikelser kan förekomma vid en jämförelse. Vid jämförelser och portföljanalyser av fonder är det möjligt att välja och analysera fonder från olika utbud vilket kan medföra att du inte kan genomföra köp eller fondbyte av alla fonder som inkluderats.