Fondutbud & kurser

Fondfakta

Länsförsäkringar Sverige Vision B

Tillgångsfördelning

2022-07-31 Tillgångsfördelning [?]
Namn Innehav %
Aktier 95,3
Kassa (< 3 mån) 4,7
Övrigt 0,0
Totalt är 100,0% av portföljens innehav analyserat.

Branschfördelning

2022-07-31 Branschfördelning
Namn Innehav %
Industri 39,2
Finans 26,8
Teknik 8,9
Fastigheter 6,4
Sjukvård 5,9
Konsument, stabil 5,4
Konsument, cyklisk 4,9
Råvaror 1,5
Kommunikation 1,1
Totalt är 95,3% av portföljens innehav analyserat.

Style Box

2022-07-31 Style Box™ [?]
Stora mix 35,7%
Stora värde 20,8%
Stora tillväxt 18,2%
Medelstora mix 12,3%
Medelstora värde 7,3%
Medelstora tillväxt 4,5%
Små tillväxt 0,7%
Små värde 0,6%
Små mix -
Nedbrytningen baseras endast på aktierna i portföljen.

Innehav per region

2022-07-31 Geografisk fördelning
Namn Innehav %
Sverige 92,4
Västeuropa exkl Sverige 7,0
Nordamerika 0,6
Totalt är 95,3% av portföljens innehav analyserat.

Innehav per land

2022-07-31 Geografisk fördelning
Namn Innehav %
Sverige 92,4
Övrigt 7,6
Totalt är 95,3% av portföljens innehav analyserat.

Nedbrytningen baseras endast på aktierna i portföljen.

Tio största innehav

2022-07-31 10 största innehaven
Namn Bransch (aktier) Löptid (räntor) Land %
Atlas Copco AB Class A
- 7,7
Volvo AB Class B
- 6,4
Investor AB Class B
- 5,8
Telefonaktiebolaget L M Ericsson Class B
- 4,8
Assa Abloy AB Class B
- 4,7
Skandinaviska Enskilda Banken AB Class A
- 4,4
AstraZeneca PLC
- 4,3
Sandvik AB
- 4,2
Essity AB Class B
- 3,8
Svenska Handelsbanken AB Class A
- 3,7
Totalt antal innehav: 44
Sparande i fonder innebär alltid en risk. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta beloppet. Läs mer om risk i fonder. Informationen baseras på uppgifter från Morningstar. Länsförsäkringar reserverar sig för eventuella fel i informationen. Varken Morningstar eller Länsförsäkringar ansvarar för skada, vare sig direkt eller indirekt på grund av eventuella brister eller fel i informationen. Användare får inte förlita sig på informationen utan att ha gjort vederbörliga kontroller. Vid omräkning av fondkurserna till svensk valuta används olika valutakurser av olika aktörer vilket innebär att marginella avvikelser kan förekomma vid en jämförelse. Vid jämförelser och portföljanalyser av fonder är det möjligt att välja och analysera fonder från olika utbud vilket kan medföra att du inte kan genomföra köp eller fondbyte av alla fonder som inkluderats.