Fondutbud & kurser

Fondfakta

Länsförsäkringar Sverige Vision B

Tillgångsfördelning

2021-12-31 Tillgångsfördelning [?]
Namn Innehav %
Aktier 94,1
Kassa (< 3 mån) 5,9
Övrigt 0,0
Totalt är 100,0% av portföljens innehav analyserat.

Branschfördelning

2021-12-31 Branschfördelning
Namn Innehav %
Industri 36,4
Finans 22,8
Sjukvård 10,5
Teknik 7,7
Konsument, cyklisk 7,1
Konsument, stabil 6,0
Fastigheter 4,0
Kommunikation 2,3
Råvaror 2,3
Allmännyttigt 0,9
Totalt är 94,1% av portföljens innehav analyserat.

Style Box

2021-12-31 Style Box™ [?]
Stora mix 41,7%
Stora tillväxt 24,5%
Stora värde 15,0%
Medelstora mix 9,7%
Medelstora värde 3,7%
Medelstora tillväxt 2,9%
Små mix 2,1%
Små värde 0,2%
Små tillväxt 0,1%
Nedbrytningen baseras endast på aktierna i portföljen.

Innehav per region

2021-12-31 Geografisk fördelning
Namn Innehav %
Sverige 79,0
Västeuropa exkl Sverige 21,0
Totalt är 94,1% av portföljens innehav analyserat.

Innehav per land

2021-12-31 Geografisk fördelning
Namn Innehav %
Sverige 79,0
Finland 8,3
Storbritannien 6,6
Övrigt 6,1
Totalt är 94,1% av portföljens innehav analyserat.

Nedbrytningen baseras endast på aktierna i portföljen.

Tio största innehav

2021-12-31 10 största innehaven
Namn Bransch (aktier) Löptid (räntor) Land %
Atlas Copco AB A
- 8,4
Investor AB Class B
- 6,6
Volvo AB B
- 6,3
AstraZeneca PLC
- 6,2
Essity AB Class B
- 5,5
Nordea Bank Abp
- 4,2
Telefonaktiebolaget L M Ericsson Class B
- 4,2
Skandinaviska Enskilda Banken AB Class A
- 4,1
Novo Nordisk A/S Class B
- 3,7
Sandvik AB
- 3,6
Totalt antal innehav: 37
Sparande i fonder innebär alltid en risk. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta beloppet. Läs mer om risk i fonder. Informationen baseras på uppgifter från Morningstar. Länsförsäkringar reserverar sig för eventuella fel i informationen. Varken Morningstar eller Länsförsäkringar ansvarar för skada, vare sig direkt eller indirekt på grund av eventuella brister eller fel i informationen. Användare får inte förlita sig på informationen utan att ha gjort vederbörliga kontroller. Vid omräkning av fondkurserna till svensk valuta används olika valutakurser av olika aktörer vilket innebär att marginella avvikelser kan förekomma vid en jämförelse. Vid jämförelser och portföljanalyser av fonder är det möjligt att välja och analysera fonder från olika utbud vilket kan medföra att du inte kan genomföra köp eller fondbyte av alla fonder som inkluderats.