Fondutbud & kurser

Fondfakta

Robeco BP Global Premium

Tillgångsfördelning

2023-04-30 Tillgångsfördelning [?]
Namn Innehav %
Aktier 98,0
Kassa (< 3 mån) 2,0
Övrigt 0,0
Totalt är 100,0% av portföljens innehav analyserat.

Branschfördelning

2023-04-30 Branschfördelning
Namn Innehav %
Finans 18,5
Industri 16,8
Sjukvård 14,5
Teknik 14,2
Konsument, cyklisk 9,0
Energi 8,0
Råvaror 6,3
Konsument, stabil 5,7
Kommunikation 4,8
Allmännyttigt 2,2
Totalt är 97,9% av portföljens innehav analyserat.

Style Box

2023-04-30 Style Box™ [?]
Stora värde 33,9%
Stora mix 23,0%
Medelstora mix 13,9%
Medelstora värde 12,5%
Stora tillväxt 9,0%
Medelstora tillväxt 3,5%
Små mix 2,0%
Små värde 1,8%
Små tillväxt 0,6%
Nedbrytningen baseras endast på aktierna i portföljen.

Innehav per region

2023-04-30 Geografisk fördelning
Namn Innehav %
Västeuropa exkl Sverige 48,3
Nordamerika 39,4
Japan 7,5
Asien exkl Japan 3,2
Sverige 1,6
Östeuropa 0,0
Totalt är 97,9% av portföljens innehav analyserat.

Innehav per land

2023-04-30 Geografisk fördelning
Namn Innehav %
Usa 39,4
Storbritannien 13,8
Frankrike 10,5
Tyskland 8,3
Japan 7,5
Nederländerna 7,3
Övrigt 13,2
Totalt är 97,9% av portföljens innehav analyserat.

Nedbrytningen baseras endast på aktierna i portföljen.

Tio största innehav

2023-04-30 10 största innehaven
Namn Bransch (aktier) Löptid (räntor) Land %
TotalEnergies SE
- 2,8
Shell PLC
- 2,1
Stellantis NV
- 2,1
Siemens AG
- 2,0
Glencore PLC
- 2,0
Sanofi SA
- 1,9
Rheinmetall AG
- 1,8
Bristol-Myers Squibb Co
- 1,7
The Cigna Group
- 1,6
RenaissanceRe Holdings Ltd
- 1,6
Totalt antal innehav: 159
Sparande i fonder innebär alltid en risk. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta beloppet. Läs mer om risk i fonder. Informationen baseras på uppgifter från Morningstar. Länsförsäkringar reserverar sig för eventuella fel i informationen. Varken Morningstar eller Länsförsäkringar ansvarar för skada, vare sig direkt eller indirekt på grund av eventuella brister eller fel i informationen. Användare får inte förlita sig på informationen utan att ha gjort vederbörliga kontroller. Vid omräkning av fondkurserna till svensk valuta används olika valutakurser av olika aktörer vilket innebär att marginella avvikelser kan förekomma vid en jämförelse. Vid jämförelser och portföljanalyser av fonder är det möjligt att välja och analysera fonder från olika utbud vilket kan medföra att du inte kan genomföra köp eller fondbyte av alla fonder som inkluderats.