Fondutbud & kurser

Fondfakta

Wellington Global Quality Growth

Tillgångsfördelning

2023-10-31 Tillgångsfördelning [?]
Namn Innehav %
Aktier 97,0
Kassa (< 3 mån) 3,0
Övrigt 0,0
Totalt är 100,0% av portföljens innehav analyserat.

Branschfördelning

2023-10-31 Branschfördelning
Namn Innehav %
Teknik 23,2
Finans 20,4
Sjukvård 16,9
Kommunikation 13,3
Industri 11,3
Konsument, cyklisk 9,6
Konsument, stabil 2,6
Energi 1,5
Fastigheter 1,1
Totalt är 94,9% av portföljens innehav analyserat.

Style Box

2023-10-31 Style Box™ [?]
Stora tillväxt 50,9%
Stora mix 24,9%
Medelstora mix 11,1%
Medelstora tillväxt 8,0%
Medelstora värde 3,1%
Stora värde 1,5%
Små tillväxt 0,6%
Små värde -
Små mix -
Nedbrytningen baseras endast på aktierna i portföljen.

Innehav per region

2023-10-31 Geografisk fördelning
Namn Innehav %
Nordamerika 72,7
Västeuropa exkl Sverige 18,8
Asien exkl Japan 7,4
Sverige 1,1
Totalt är 95,9% av portföljens innehav analyserat.

Innehav per land

2023-10-31 Geografisk fördelning
Namn Innehav %
Usa 72,7
Frankrike 6,5
Storbritannien 5,8
Övrigt 15,0
Totalt är 95,9% av portföljens innehav analyserat.

Nedbrytningen baseras endast på aktierna i portföljen.

Tio största innehav

2023-10-31 10 största innehaven
Namn Bransch (aktier) Löptid (räntor) Land %
Microsoft Corp
- 5,3
Alphabet Inc Class C
- 4,0
Amazon.com Inc
- 3,9
Meta Platforms Inc Class A
- 3,1
UnitedHealth Group Inc
- 2,5
Fed Funds - 25bps 4.8200% - 2,4
McKesson Corp
- 2,2
Jabil Inc
- 2,1
Visa Inc Class A
- 2,0
Salesforce Inc
- 1,9
Totalt antal innehav: 76
Sparande i fonder innebär alltid en risk. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta beloppet. Läs mer om risk i fonder. Informationen baseras på uppgifter från Morningstar. Länsförsäkringar reserverar sig för eventuella fel i informationen. Varken Morningstar eller Länsförsäkringar ansvarar för skada, vare sig direkt eller indirekt på grund av eventuella brister eller fel i informationen. Användare får inte förlita sig på informationen utan att ha gjort vederbörliga kontroller. Vid omräkning av fondkurserna till svensk valuta används olika valutakurser av olika aktörer vilket innebär att marginella avvikelser kan förekomma vid en jämförelse. Vid jämförelser och portföljanalyser av fonder är det möjligt att välja och analysera fonder från olika utbud vilket kan medföra att du inte kan genomföra köp eller fondbyte av alla fonder som inkluderats.