Fondutbud & kurser

Fondfakta

Länsförsäkringar Sverige Vision B

Utveckling (%)

1 dag 0,06
1 vecka 1,07
1 månad 5,23
3 månader 2,80
1 år 6,44
3 år 25,79
5 år 75,11
10 år 202,59
15 år 575,96
Sedan årsskiftet 10,04
Sedan start 113

Årseffektiv avkastning (%)

Årseffektiv avkastning
[?]
Fond1 Index2
3 år 7,45 6,93
5 år 11,68 10,31
10 år 11,26 8,64
1 Beräknad på fondens månatliga slutkurs 2023-11-30.
2 Morningstar Sweden TME

Kursutveckling (%)

Länsförsäkringar Sverige Vision B
-

Årlig jämförelse (%)

Period Fond Morningstar Kategori™2 [?] Index3 [?]
i år1 9,23 8,25 11,54
2022 -12,96 -21,34 -18,91
2021 30,43 33,38 36,14
2020 13,77 13,65 8,98
2019 31,59 31,44 29,38
2018 -6,55 -6,36 -5,99
2017 12,27 9,50 8,78
2016 9,52 9,13 8,61
2015 15,99 8,00 3,37
2014 16,58 15,50 12,75
2013 17,47 24,66 22,94
2012 17,45 16,05 16,65
2011 -14,60 -16,01 -14,56
2010 27,15 23,96 26,83
2009 48,42 52,15 48,25
Visa mer...
1 Per 2023-11-30. 2 Sverige 3 Morningstar Sweden TME
Sparande i fonder innebär alltid en risk. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta beloppet. Läs mer om risk i fonder. Informationen baseras på uppgifter från Morningstar. Länsförsäkringar reserverar sig för eventuella fel i informationen. Varken Morningstar eller Länsförsäkringar ansvarar för skada, vare sig direkt eller indirekt på grund av eventuella brister eller fel i informationen. Användare får inte förlita sig på informationen utan att ha gjort vederbörliga kontroller. Vid omräkning av fondkurserna till svensk valuta används olika valutakurser av olika aktörer vilket innebär att marginella avvikelser kan förekomma vid en jämförelse. Vid jämförelser och portföljanalyser av fonder är det möjligt att välja och analysera fonder från olika utbud vilket kan medföra att du inte kan genomföra köp eller fondbyte av alla fonder som inkluderats.