Fondutbud & kurser

Fondfakta

Robeco BP Global Premium

Utveckling (%)

1 dag -0,23
1 vecka 0,47
1 månad 2,82
3 månader 3,15
1 år 20,48
3 år 82,59
5 år 58,99
10 år 231,13
15 år 382,35
Sedan årsskiftet 13,14
Sedan start 413

Årseffektiv avkastning (%)

Årseffektiv avkastning
[?]
Fond1 Index2
3 år 22,12 18,62
5 år 8,95 8,60
10 år 12,80 11,49
1 Beräknad på fondens månatliga slutkurs 2023-08-31.
2 MSCI ACWI Value

Kursutveckling (%)

Robeco BP Global Premium
-

Årlig jämförelse (%)

Period Fond Morningstar Kategori™2 [?] Index3 [?]
i år1 11,73 15,62 10,54
2022 9,90 1,97 6,40
2021 32,80 28,62 31,87
2020 -8,94 -7,99 -12,56
2019 26,23 26,21 27,32
2018 -7,97 -6,59 -3,40
2017 8,52 8,80 6,58
2016 16,28 15,70 21,31
2015 7,85 3,48 0,95
2014 26,28 23,21 25,37
2013 31,58 23,19 20,87
2012 10,30 7,48 9,66
2011 -0,60 -5,79 -5,52
2010 4,59 1,64 3,78
2009 19,38 18,40 18,91
Visa mer...
1 Per 2023-08-31. 2 Global, värdebolag 3 MSCI ACWI Value
Sparande i fonder innebär alltid en risk. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta beloppet. Läs mer om risk i fonder. Informationen baseras på uppgifter från Morningstar. Länsförsäkringar reserverar sig för eventuella fel i informationen. Varken Morningstar eller Länsförsäkringar ansvarar för skada, vare sig direkt eller indirekt på grund av eventuella brister eller fel i informationen. Användare får inte förlita sig på informationen utan att ha gjort vederbörliga kontroller. Vid omräkning av fondkurserna till svensk valuta används olika valutakurser av olika aktörer vilket innebär att marginella avvikelser kan förekomma vid en jämförelse. Vid jämförelser och portföljanalyser av fonder är det möjligt att välja och analysera fonder från olika utbud vilket kan medföra att du inte kan genomföra köp eller fondbyte av alla fonder som inkluderats.