Pensionsvalshjälpen

SEB Avtalspension SAF-LO Trad

Översikt

SEBs mål är att ge en god riskjusterad avkastning över tid. Genom att placera i flera olika tillgångsslag sprids riskerna i sparandet, vilket skapar förutsättningar för en stabil avkastning. Placering sker i aktier, räntor och fastigheter och förvaltningen har även ett stort fokus på alternativa placeringar. Den strategiska inriktningen på portföljen baseras på en omfattande scenarioanalys och syftar till att uppnå balans mellan att ge god avkastning och att kunna möta garanterade åtaganden. Hållbarhet är en viktig del av investeringsprocessen med målet att den avkastning och de värden som skapas inte sker på bekostnad av en hållbar framtid.

Viktig information
Den rörliga avgiften får aldrig överstiga 0,20 % inklusive kapitalförvaltningskostnaden.

Hållbarhet
Här kan du läsa om SEBs hållbarhetsarbete.

Garantiåtagande [?]

Försäkringen innehåller en garanti vid utbetalning av ålderspension, som innebär att 88 procent av varje inbetald premie samt en garanterad ränta, ger ett garanterat pensionsbelopp per månad. Försäkringens totala garanterade pensionsbelopp uppgår till summan av de pensionsbelopp som respektive inbetalning gett upphov till. Utöver garantin får du del av eventuell avkastning i form av återbäringsränta. Ett inflyttat kapital erhåller samma garanti som en inbetald premie fram till 10 år före normal utbetalningstidpunkt (65 år). Därefter garanteras 80 procent av inflyttat kapital samt en garanterad ränta.
Kostnader
Försäkringsavgift[?] 65 kr per år
Kapitalförvaltningskostnad[?] 0,05% per år
Rörlig avgift på kapitalet 0,15% per år
Maxavgift -
Flyttavgift[?] 400 kr
Nyckeltal
Solvensgrad[?] -
Solvenskvot (2018-03-31) [?] 2,2
Konsolideringsnivå (2018-03-31) [?] 100%
Tilldelad ränta
Aktuell återbäringsränta (2018-03-31) [?] 4,00%
Avkastningsränta, senaste kvartal[?] -
2018-03-31 Tillgångsfördelning [?]
Alternativa Investeringar
40,0%
Räntor
36,0%
Aktier
18,0%
Fastigheter
6,0%

Avkastning i procent (SEK)

SEB Avtalspension SAF-LO Trad
Morningstar Fondindex, svenska blandfonder

Fakta om förvaltaren
Namn SEB
Förvaltat kapital i traditionell försäkring (2015-12-31) 9 176 MSEK
Livbolagstyp[?] Försäkringsaktiebolag med icke vinstutdelande principer
Ansvarig för kapitalförvaltningen Pontus Bergekrans
Webb www.seb.se
Telefon, kundtjänst 077-11 11 800