Pensionsvalshjälpen

Alecta Optimal Pension

Översikt

Placeringsinriktningen består av tillgångar i form av räntebärande placeringar, aktier, fastigheter och alternativa placeringar. Respektive tillgångar kan vara både svenska och utländska. För närvarande tillhandahåller Alecta tre placeringsinriktningar för premiebestämd ålderspension. En placeringsinriktning med en långsiktig fördelning av tillgångsslagen gäller: 60 % aktier, 30 % räntebärande tillgångar och 10 % fastigheter och alternativa tillgångar. En automatisk nedtrappning av risken börjar från att den försäkrade blir 63 år.

Produkten placerar i en medelhög andel aktier (ca 40 %) under utbetalningstiden. Är utbetalningen livslång tillämpas en "dämpningsregel" som innebär att månadsbeloppet inte kan minska mer än fem procent mot föregående års månadsbelopp.

Viktig information
Den rörliga avgiften får aldrig överstiga 0,20 % inklusive kapitalförvaltningskostnaden. Högsta kostnad är begränsad till 600 kr per år exklusive kapitalförvaltningskostnaden.

Hållbarhet
Här kan du läsa om Alectas hållbarhetsarbete.

Garantiåtagande [?]

Varje premie ger ett intjänat minsta pensionsbelopp, i form av en månatlig pension, som är garanterad av Alecta. Försäkringens totala garanterade pension är summan av alla dessa pensionsbelopp, som var och en motsvarar en enskild premiebetalning.
Premiegarantin kan förstärkas till en pension motsvarande 70 % av pensionskapitalet vid första utbetalningen samt tolv respektive 24 månader efter denna om det ger en högre garanti än vad som redan finns i försäkringen.

Ett inflyttat kapital erhåller samma garanti som en inbetald premie fram till tio år före normal utbetalningstidpunkt (65 år). Därefter erhåller 70 % av inflyttat kapital samma garanti som en inbetald premie.
Kostnader
Försäkringsavgift[?] 65 kr per år
Kapitalförvaltningskostnad[?] 0,02% per år
Rörlig avgift på kapitalet 0,17% per år
Maxavgift 600 kr per år
Flyttavgift[?] 0 kr
Nyckeltal
Solvensgrad (2018-09-30) [?] 177%
Solvenskvot (2018-09-30) [?] 18,3
Konsolideringsnivå (2013-12-31) [?] 100%
Tilldelad ränta
Aktuell återbäringsränta[?] -
Avkastningsränta, senaste kvartal (2018-09-30) [?] 3,70%
2018-09-30 Tillgångsfördelning [?]
Aktier
63,0%
Räntebärande
28,0%
Fastigheter
9,0%

Avkastning i procent (SEK)

Alecta Optimal Pension
Morningstar Fondindex, svenska blandfonder

Fakta om förvaltaren
Namn Alecta
Förvaltat kapital i traditionell försäkring (2018-09-30) 110 000 MSEK
Livbolagstyp[?] Ömsesidigt
Ansvarig för kapitalförvaltningen Hans Sterte
Webb www.alecta.se
Telefon, kundtjänst 020-78 22 80