Insatt belopp
Avgifter / Avkastning
Din behållning
Sparbelopp
kr
Spartid
år
Avgift per år
%
Avkastning per år
%
Koppling mellan avkastning och avgift
Sammanställning
Insatt belopp kr
Avkastning efter avdrag för avgifter * kr
Din behållning kr
* Så mycket har dragits i avgifter kr

Nyfiken på hur sparbelopp, spartid, avkastning och avgift påverkar ditt sparande?

Det är många faktorer som påverkar ditt sparande. Det viktiga är naturligtvis att det blir av. Men det kan också vara bra att veta hur avkastning, det vill säga hur mycket fonden ökar eller minskar i värde, och avgift påverkar. Genom att dra i reglagen för sparbelopp, spartid, avkastning och avgift (eller skriv in värden själv) kan du enkelt se i staplarna vad det innebär för ditt sparande. I sammanställningen ser du svaret i kronor.

Om du vill undersöka ditt eget fondsparande kan du lägga in värden från faktiska fonder. Du hittar uppgifter om avkastning och avgifter på exempelvis fondernas faktablad.

I det förinställda exemplet till höger ser du vad ett månadssparande på 500 kronor i 10 år skulle ge om fonden avkastade 5 % per år och hade en avgift på 1 %. Resultatet blir då att du får 77 496 kronor i behållning efter att ha satt in 60 000 kronor och sammanlagt ha betalt 3 586 kronor i avgifter.

Observera att beräkningarna är något förenklade, exempelvis tas ingen hänsyn till ev. skatteeffekter.
Sparade inställningar
Sparbelopp
Spartid
Avkastning per år
Avgift per år