Fonder i fokus

Pension och försäkring

Information om risk

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta beloppet.


Ansvarsfulla investeringar

Alla våra fonder följer FN:s principer för ansvarsfulla investeringar (PRI). Läs mer om vårt hållbarhetsarbete här

Fond 1 dag 1 år 3 år 5 år Total Rating
0,49 31,85 84,29 149,74 3
0,39 6,64 44,46 73,13 4
- 0,01 41,69 41,45 38,86 -
- 0,38 - 6,38 5,63 8,10 4
0,54 26,66 39,05 60,04 4
0,33 20,62 39,88 44,68 3
- 0,03 0,85 3,86 5,19 3
- 0,02 24,37 55,88 95,64 5
0,57 24,63 70,49 108,57 3
- 0,02 14,45 37,71 61,47 4
0,81 1,64 53,78 84,24 4
0,00 0,27 0,82 0,58 -
- 2,98 - 5,82 - 26,71 - 28,64 2
- 0,08 - 2,07 0,71 0,14 2
1,33 29,49 68,49 94,37 4
0,44 35,78 78,98 127,55 4
0,09 6,01 14,55 21,07 3
0,13 10,21 25,11 40,27 5
0,28 21,19 48,15 77,69 5
0,37 27,96 60,61 94,97 5
Fond 1 dag 1 år 3 år 5 år Total Rating
0,37 27,97 60,63 95,64 5
0,37 27,66 60,15 95,77 5
0,76 35,39 108,78 148,21 3
1,22 37,78 84,03 104,89 4
- 0,05 6,41 32,73 52,18 4