Kurs 1 d % 1 v % 1 mån % i år % 1 år % 3 år % Datum
127,3 SEK - -0,6 -2,5 -6,9 -6,0 2,2 24 jun

PLACERINGSINRIKTNING

Norron Sustainable Premium är en aktivt förvaltad räntefond med hållbarhetsfokus som främst investerar i nordiska räntebärande instrument. Investeringarna sker i företagsrelaterade högavkastande krediter med huvudfokus mot BB-rating. Målsättningen är att fonden skall generera en avkastning som över tid väsentligen överstiger sitt jämförelseindex OMRX T-Bill. Den genomsnittliga durationen på de instrument fonden investera i, kan variera mellan -3 år till 7 år. I händelse av stigande räntor kan därför fonden ha en negativ exponering mot löptiden och därmed skydda värdet på fondens innehav.

Värdet av 100 kr

Norron Sustainable Premium
Avgifter
Köpavgift 0,00%
Säljavgift 0,00%
Förvaltningskostnad1 0,80%
Resultatbaserad avgift 0,00% 2
Årlig avgift 1,04 %
1 Verklig uttagen förvaltningskostnad i procent av genomsnittlig fondförmögenhet.
2
Fakta om fonden
Fondnamn Norron Sustainable Premium
ISIN LU0772833314
Utdelning Nej
Startdatum 2012-07-02
Handel Dagligen
PPM-nummer -
Basvaluta SEK
Förvaltare Peter Werleus
Fondtyp UCITS IV
Fakta om fondbolaget
Namn Norron SICAV
Förvaltare Norron AB
Management Company FundRock Management Company S.A.
Central administration EFA
Promoter
Förvaringsinstitut Skandinaviska Enskilda Banken S.A.
Tillsynsmyndighet CSSF
Revisor för paraplyfonden Deloitte