Kurs 1 d % 1 v % 1 mån % i år % 1 år % 3 år % Datum
126,7 SEK 0,0 -0,6 0,1 1,4 0,0 -2,1 21 sep

PLACERINGSINRIKTNING

Norron Sustainable Premium är en aktivt förvaltad räntefond med hållbarhetsfokus som främst investerar i nordiska räntebärande instrument. Investeringarna sker i huvudsak företagsrelaterade högavkastande krediter med huvudfokus mot BB-rating. Fonden har ett medel till högt risktagande jämfört med andra fonder i samma kategori och eftersträvar att generera en överavkastning om 4 procent över statsskuldsväxlar per år över tid. Fonden beaktar hållbarhet i investeringsprocessen i enlighet med Norrons hållbarhetspolicy (artikel 8 enligt SFDR). Det innebär att bolagen vi investerar i ska ha ett aktivt och transparent hållbarhetsarbete samt uppfylla Global Compacts principer. Vi följer upp bolagens hållbarhetsarbete och rapportering mot de Globala målen för hållbar utveckling samt EU:s taxonomi för hållbara investeringar. Norron investerar inte i bolag som bryter mot internationella normer, eller har betydande risker för korruption och ekonomisk brottslighet och fonden tillämpar exkludering.

Värdet av 100 kr

Norron Sustainable Premium
Avgifter
Köpavgift 0,00%
Säljavgift 0,00%
Förvaltningskostnad1 0,80%
Resultatbaserad avgift 0,00% 2
Årlig avgift 1,01 %
1 Verklig uttagen förvaltningskostnad i procent av genomsnittlig fondförmögenhet.
2
Fakta om fonden
Fondnamn Norron Sustainable Premium
ISIN LU0772833314
Utdelning Nej
Startdatum 2012-07-02
Handel Dagligen
PPM-nummer -
Basvaluta SEK
Förvaltare Peter Werleus
Fondtyp UCITS IV
Fakta om fondbolaget
Namn Norron SICAV
Förvaltare Norron AB
Management Company FundRock Management Company S.A.
Central administration EFA
Promoter
Förvaringsinstitut Skandinaviska Enskilda Banken S.A.
Tillsynsmyndighet CSSF
Revisor för paraplyfonden Deloitte