2022-07-31 RISKMÅTT
Risk 3
Standardavvikelse 2 år [?] 4,4%
Sharpe Ratio 2 år [?] 0,2
Beta 2 år1 [?] -
Alfa 2 år1 [?] -
1 Calculation benchmark: NASDAQ OMRX Treasury Bill TR SEK