2023-08-31 TILLGÅNGSFÖRDELNING [?]
Räntebärande
91,7%
Kort ränta
6,2%
Övrigt
2,2%
2023-08-31 De tio största innehaven
Namn Bransch (aktier) Löptid (räntor) Land %
Stadshypotek Ab (Publ) 2% 2028-09-01 3,5%
NIBE Industrier AB 4.973% 2027-09-01 2,8%
Volvo Treasury AB (publ) 4.22% 2027-11-24 2,7%
Landsbankinn hf. 3.125% 2028-09-06 2,6%
Electrolux AB 4.913% 2028-09-01 2,4%
Lansforsakringar Bank Aktiebolag (Publ) 5.148% 2028-09-08 2,3%
SBAB Bank AB (publ) 4.425% 2028-02-03 2,1%
Billerud AB 4.357% 2028-02-09 2,1%
Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) 4% 2026-05-15 2,1%
Epiroc AB 4.063% 2028-05-10 2,0%
Totalt antal innehav: 66