2022-07-31 TILLGÅNGSFÖRDELNING [?]
Räntebärande
82,1%
Kort ränta
9,4%
Övrigt
8,5%
2022-07-31 De tio största innehaven
Namn Bransch (aktier) Löptid (räntor) Land %
Stadshypotek Ab (Publ) 1.5% 2024-03-01 3,0%
Nordea Hypotek AB 1% 2024-09-18 2,9%
Volvo Treasury AB (publ) 0.499% 2024-02-26 2,6%
Arion Bank hf 6.25% - 2,5%
SiriusPoint Ltd 4.731% 2047-09-22 2,4%
Seaspan Corporation 6.5% 2026-04-29 2,3%
Landsbankinn hf. 3.125% 2028-09-06 2,3%
M2 Asset Management AB 4.493% 2025-01-15 2,3%
LINK Mobility Group Holding ASA 3.375% 2025-12-15 2,1%
European Energy AS 6.125% 2023-09-22 2,0%
Totalt antal innehav: 65