Period Fond, % Morningstar kategori, % Morningstar
kategori, %
1 dag 1 2 0,0 0,0
1 vecka -0,6 0,2
1 månad 0,1 0,8
3 månader 0,4 1,3
6 månader 0,3 3,4
i år 1,4 5,1
1 år 0,0 5,5
2 år -7,2 -3,1
3 år -2,1 4,9
5 år 4,2 6,4
1 Datum: 2023-09-21. 2 Kategorins datum: 2023-09-19. Kategori: Ränte - SEK obligationer, flexibel, högrisk.
År Fond, % Morningstar Kategori™, % Morningstar
Kategori™, %
Index, %
i år 1 1,9 4,6 1,9
2022 -8,6 -7,6 0,2
2021 3,4 4,3 -0,2
2020 4,0 0,7 -0,2
2019 6,6 7,7 -0,5
1 Per: 2023-08-31. Kategori: Ränte - SEK obligationer, flexibel, högrisk. Jämförelseindex: OMRX Treasury Bill.

Värdet av 100 kr

Norron Sustainable Premium

Inställningar