Fondutbud & kurser

Statligt anställd (PA 16)

Procentuell avkastning i SEK inklusive återinvesterad utdelning
NamnSortera kolumn KursSortera kolumn 1 dSortera kolumn 1 mSortera kolumn 3 mSortera kolumn i årSortera kolumn 3 årSortera kolumn 5 årSortera kolumn RiskSortera kolumn Morningstar
Rating™
Sortera kolumn
DatumSortera kolumn Välj
Länsförsäkringar Asienfond B 192,68 0,1 2,6 -2,4 8,0 43,0 54,2 6
22 okt
Länsförsäkringar Bekväm Fond Balans A 136,10 0,1 0,5 0,1 11,6 32,1 44,3 4
21 okt
Länsförsäkringar Bekväm Fond Defensiv.. 104,08 -0,1 -0,6 -0,6 0,9 7,1 8,1 3
21 okt
Länsförsäkringar Bekväm Fond Potentia.. 180,52 0,3 1,6 1,0 21,4 55,0 87,4 5
21 okt
Länsförsäkringar Bekväm Fond Stabil A 118,91 0,0 -0,1 -0,2 5,7 18,1 24,1 4
21 okt
Länsförsäkringar Bekväm Fond Tillväxt.. 158,43 0,2 1,0 0,5 16,7 44,1 65,7 5
21 okt
Länsförsäkringar Europa Aktiv B 585,91 0,3 -0,6 2,3 21,2 29,8 47,1 6
22 okt
Länsförsäkringar Europa Indexnära 258,88 0,5 0,8 1,6 19,5 34,8 58,0 6
22 okt
Länsförsäkringar Fastighetsfond A 9 705,70 0,4 8,1 9,3 45,9 146,2 202,0 6
-
22 okt
Länsförsäkringar Global Indexnära 321,91 0,1 1,9 3,0 24,1 54,6 94,7 5
22 okt
Länsförsäkringar Global Vision B 68,81 0,3 0,7 2,4 22,7 52,9 92,6 5
22 okt
Länsförsäkringar Japan Indexnära 143,34 -0,3 -6,1 1,1 7,1 21,8 42,4 6
22 okt
Länsförsäkringar Kort Räntefond 104,80 0,0 0,0 0,0 0,3 0,7 0,1 1
-
22 okt
Länsförsäkringar Lång Räntefond A 164,76 -0,1 0,1 -0,4 -1,4 1,9 1,2 2
22 okt
Länsförsäkringar Mix A 484,64 0,1 0,6 -0,1 10,9 36,2 42,1 4
22 okt
Länsförsäkringar Multistrategi 98,89 -0,1 -1,3 -0,6 2,7 1,5 -1,6 3
-
22 okt
Länsförsäkringar Småbolag Sverige Vis.. 1 949,23 0,6 5,1 0,3 15,2 134,0 187,8 6
22 okt
Länsförsäkringar Sparmål 2015 243,29 0,1 -0,1 -0,4 7,0 26,0 36,1 4
21 okt
Länsförsäkringar Sparmål 2020 270,18 0,1 -0,1 -0,4 7,0 26,8 40,4 4
21 okt
Länsförsäkringar Sparmål 2025 324,52 0,1 0,5 0,0 12,3 34,5 54,2 5
21 okt
Länsförsäkringar Sparmål 2030 350,36 0,3 1,4 0,6 17,5 43,8 68,1 5
21 okt
Länsförsäkringar Sparmål 2035 192,75 0,3 1,8 1,0 20,2 48,9 75,6 5
21 okt
Länsförsäkringar Sparmål 2040 197,75 0,4 2,0 1,2 21,9 52,1 80,6 5
21 okt
Länsförsäkringar Sparmål 2045 238,40 0,4 2,2 1,4 23,0 54,0 83,7 5
21 okt
Länsförsäkringar Sparmål 2050 205,02 0,4 2,3 1,5 23,5 55,2 84,3 5
21 okt
Länsförsäkringar Sparmål 2055 203,15 0,4 2,3 1,5 23,5 55,1 83,9 5
21 okt
Länsförsäkringar Sparmål 2060 200,84 0,4 2,3 1,5 23,5 55,2 82,5 5
21 okt
Länsförsäkringar Sparmål 2065 140,60 0,4 2,3 1,5 23,5 - - 5
-
21 okt
Länsförsäkringar Sverige Indexnära 519,95 1,4 4,1 1,0 27,8 73,5 101,0 6
22 okt
Länsförsäkringar Sverige Vision B 2 598,53 1,2 3,3 0,0 23,9 72,2 104,7 6
22 okt
Länsförsäkringar Tillväxtmarknad Akti.. 445,20 0,2 2,9 -4,3 6,3 36,4 52,6 6
22 okt
Länsförsäkringar Tillväxtmarknad Inde.. 180,08 -0,2 1,7 -2,9 7,3 33,4 51,2 5
22 okt
Länsförsäkringar USA Aktiv B 674,61 -0,1 2,2 3,7 30,5 78,2 132,4 6
22 okt
Länsförsäkringar USA Indexnära 596,57 0,0 2,6 3,4 28,2 65,1 119,7 6
22 okt
Aberdeen Standard GARS 121,86 0,1 -0,7 -1,4 -4,3 5,8 -0,5 3
-
22 okt
BlackRock Latin America 464,96 -1,9 -9,1 -16,9 -11,8 -25,7 -16,5 7
22 okt
BlueBay Investment Grade Bond 1 769,45 -0,1 -0,9 -1,1 -0,3 11,5 13,1 3
21 okt
Carnegie Rysslandsfond C 813,14 0,4 6,2 14,7 38,2 - - 6
-
22 okt
Catella Sverige Aktiv Hållbarhet 711,18 1,6 4,2 0,9 20,6 64,5 80,2 5
22 okt
East Capital Östeuropa 52,78 0,0 5,9 14,0 39,6 42,0 57,7 6
22 okt
Enter Return A 1 154,03 0,0 -0,1 0,2 1,2 2,5 3,5 2
22 okt
Fidelity EMEA Fund 174,11 -0,6 5,5 9,6 41,4 58,9 71,6 6
-
22 okt
Fidelity India Focus Fund 618,69 -0,6 -2,8 6,9 30,6 65,3 76,8 6
22 okt
JPM Africa Equity 89,50 -0,4 5,8 3,0 8,8 5,9 14,5 6
22 okt
JPM Global Healthcare 4 299,22 0,3 -1,0 -0,8 12,9 44,0 88,8 6
22 okt
Lannebo Mixfond 32,66 0,9 1,8 0,1 16,5 43,6 54,7 5
22 okt
Lannebo Sverige 58,16 0,8 4,8 3,0 25,5 58,8 93,4 6
22 okt
Neuberger Berman High Yield Bond 145,41 -0,1 -1,0 -0,3 2,6 10,6 10,8 4
-
22 okt
Schroder China Opportunities 4 611,32 0,8 6,7 -7,7 -0,9 48,8 76,9 6
22 okt
SEB Global Aktiefond 23,63 0,2 0,9 1,8 24,5 34,4 62,4 5
22 okt
SEB Nordenfond 47,90 1,5 4,0 3,3 27,4 63,3 91,1 6
22 okt
Skagen Global 2 960,72 0,7 2,1 3,3 30,7 61,6 100,7 5
21 okt
Öhman Realräntefond A 121,99 -0,1 -0,1 0,8 2,0 0,0 1,3 3
21 okt
 SWESIF är Sveriges Forum för Hållbara Investeringar. Markeringen med den runda ringen innebär att fonden har upprättat SWESIFs Hållbarhetsprofil. Hållbarhetsprofilen gör det möjligt att få information om och hur fonder tillämpar hållbarhetskriterier i sin förvaltning. Informationen i Hållbarhetsprofilen upprättas av fondbolagen och de är själva ansvariga för att informationen följer SWESIFs riktlinjer och att angiven information är riktig. Läs mer om respektive fonds hållbarhetsarbete genom att klicka på fondens Hållbarhetsprofil. Läs mer om Hållbarhetsprofilen >>


Länsförsäkringars fondutbud för PA-16 består av fonder från ledande fondförvaltare både i Sverige och utomlands. Arbetet med fondutbudet följer en kvalificerad utvärderingsprocess där ambitionen är att ha det bästa fondutbudet på marknaden. Ovan visas nu gällande fondutbud. Har du tecknat din försäkring tidigare kan utbudet skilja sig åt beroende på då gällande avtal. Du ser vilka fonder som är valbara för dig och din försäkring när du är inloggad. Läs mer om PA-16.

Sparande i fonder innebär alltid en risk. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta beloppet. Läs mer om risk i fonder. Informationen baseras på uppgifter från Morningstar. Länsförsäkringar reserverar sig för eventuella fel i informationen. Varken Morningstar eller Länsförsäkringar ansvarar för skada, vare sig direkt eller indirekt på grund av eventuella brister eller fel i informationen. Användare får inte förlita sig på informationen utan att ha gjort vederbörliga kontroller. Vid omräkning av fondkurserna till svensk valuta används olika valutakurser av olika aktörer vilket innebär att marginella avvikelser kan förekomma vid en jämförelse. Vid jämförelser och portföljanalyser av fonder är det möjligt att välja och analysera fonder från olika utbud vilket kan medföra att du inte kan genomföra köp eller fondbyte av alla fonder som inkluderats.