Jämför portföljer

Denna analys genomlyser och jämför två sammansatta portföljer av fonder. Lägg till procentuell fördelning på dina utvalda fonder nedan. Vill du ta bort en fond ur någon portfölj, klickar du på papperskorgen bredvid fonden.

Portfölj 1
Summa  %
Fördela jämnt
 
Portfölj 2
Summa  %
Fördela jämnt