Fördela portfölj

Denna analys genomlyser en sammansatt portfölj av fonder.
Vill du ta bort en fond ur portföljanalysen klickar du på papperskorgen bredvid fonden.

Portfölj
Summa  %
Fördela jämnt